NILAI UAS PRODI HUKUM SEMESTER GANJIL TA 2019/2020, Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S.IP.,M.H.
Managed & Maintenanced by ArtonLabs